شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


عقب‌نشینی آدمی در برابر دشمن، لغزشی شیطانی است به خاطر گناهانی که قبل از رویارویی با دشمن مرتکب شده است، البته خداوند بخشنده و بردبار است.(آل عمران/۱۵۵) اعتقاد درست به خدا و اعتماد صددرصد به او، آرامش را در دل سختی‌ها و بعد از آن برای آدمی به ارمغان می‌آورد و اعتقاد نادرست به خدا و توجه به خود، افکار و رفتار ناشایست را به دنبال دارد؛ به هرحال رویارویی با ناگواری‌ها فرصتی است برای شناسایی درون آدمیان و اصلاح آنها و خداوند بر آنچه در درون آدمیان است آگاه است.(آل عمران/۱۵۴) عدم اصلاح رفتار بعد از شکست، شکست را ادامه‌دار کرده و سبب غم و اندوه دنباله‌دار می‌شود که غم و اندوه شکست اول در برابر آن چیزی نیست.(آل عمران/۱۵۳) خودمحوری و بی‌اعتنایی به جمع و بدتر از این نشنيده گرفتن سخن و دعوت پيامبر، عملکردهایی است که خداوند از آن آگاه است و غم و اندوه (شکست ادامه‌دار) را یکی پس از دیگری به دنبال دارد، که غم و اندوه (شکست) گذشته در برابر آن چیزی نیست.(آل عمران/۱۵۳) و شکست، برای مومنان خطاکار، خود نوعی آزمون الهی و تنبیه و مایه پرورش آنها است و خداوند هم درباره مومنان اهل بخشش و فضل است.(آل عمران/۱۵۲) این طور نیست که وعده پیروزی الهی در هر حال برای مومنان تضمین شده باشد؛ سستی، اختلاف، نافرمانی، دنبال امیال خود رفتن و داشتن هدف‌های ناهمگون زمینه ساز شکست است.(آل عمران/۱۵۲) همانطور که عمل کردن به دستورهای الهی سبب پیروزی است، ادامه دادن به آن عمل سبب پیروزی‌های بیشتر و ادامه ندادن سبب شکست است.(آل عمران/۱۵۲) باورهای غلط کافران، در رویارویی با مومنان سبب ترس از مومنان شده و به دنبال آن رفتارهای ظالمانه انجام داده و به عذاب الهی گرفتار می‌شوند.(آل عمران/۱۵۱)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/01/28
خانم دکتر سمیه نعمتی
آقای دکتر کوروش سلیمی
آقای دکتر حاجی امین مرجانی