شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


عمل کردن به دستور های الهی برای همهٔ کسانی که ادعای دینداری می کنند لازم است، در غیر این صورت، از دايرهٔ دین خارج شده و فاسقند.(المائده/۴۷ آسیب زدن به دیگران قصاص دارد و این حکمی الهی است، البته آسیب دیده می تواند ببخشد و این کار، کفارهٔ گناهان اوست و هر کس طبق دستور خدا عمل نکند ستمکار است.(المائده/۴۵) ایمان راستین یعنی تسلیم احکام دین بودن، کسانی که در احکام دین دنبال منافع زود گذر خودند نه اجرای احکام دین، مؤمن نیستند.(المائده/۴۳) عدالت همیشه و با هر گروه حتی منحرفان از ادیان الهی، یک ارزش است و مسائل نژادی، منطقه ای، تعصبهای گروهی و تمایلات شخصی و تهدیدها نباید در قضاوت ها اثر بگذارند.(المائده/۴۲) بدانیم! مالک آسمانها و زمین خداوند است از این رو در دایره حکومتش هر کس را شایسته ببیند، مجازات می کند و هر کس را شایسته ببیند، می بخشد و خداوند بر هر چیزی تواناست. (المائده/ 40) آدمیان، اعضای یکدیگرند؛ خوبی یه یک نفر، خوبی به همه و بدی به یک نفر، بدی به همه است؛ پیامبران برای تبیین این امر با دلیل های روشن آمده اند، اما بسیاری از بنی اسرائیل و همانندهایشان، این دستور را نادیده گرفتند و در زمین به اسراف پرداختند. ( المائده/32) انجام هر کار،چه خوب چه بد، زمینه می خواهد،قابیل برای کشتن هابیل زمینه سازی کرد و عمل ناشایست خود را نیز انجام داد و از خاسرین شد.(المائده/30) انتخاب نادرست و پافشاری بر آن، از قابیل چهره ای باطل ساخت، همان طور که انتخاب درست و دست برنداشتن از آن، از هابیل چهره حق! ومورد پذیرش خداوند؛ خداوندی که پذیرنده ی کارهای متقین است.( المائده/ 27)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/09/13
خانم دکتر ملیکا صادقی
خانم دکتر رویا نخجیری
خانم دکتر مهسا یعقوبی