شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


انحراف از حق و صلح و آشتي و تسليم شدن در برابر انگيزه هاي باطل و جنگ و خون ريزي از مراحل ساده و كوچك شروع مي شود، افراد باايمان بايد از آغاز بيدار باشند و جلوي آن را بگيرند.(بقره :‌208) بدون ايمان به خدا و آخرت و تنها به اتكاي قوانين مادي هرگز جنگ و اضطراب از دنيا برچيده نخواهد شد. ( بقره : 208) انسانهای شایستته ، تنها با خدا معامله می کنند و هر چه دارند حتی جان خود را به او می فروشند و جز رضای او خریدار چیزی نیستند. قرآن یعنی کتاب هدایت، و هدایت یعنی دلالت بر اموری که زندگی بر اساس آن گوارا می شود. نااهلان اگر چه می توانند ظاهری زیبا و سخنرانی شیوا داشته باشند ولی هنگامی که به قدرت برسند سبب نابودی اقتصاد و فرهنگ جامعه شده ، به موعظه ها گوش نداده و جایگاه بدی در آخرت برای خود رقم می زنند. ( بقره 205-206-207) اسلام كساني را كه تنها در ماديات غوطه ورند همانند آنها كه هيچ نظري به زندگي دنيا ندارند ، محكوم مي كند. ( بقره : 201) بزرگي و عظمت انشان ها در پرتوي ارتباط با خانواده است ، نه مباهات به افتخار موهوم نياكان.( بقره :‌ 200) حج فرصتي براي طلب آمرزش از خداوند و دست كشيدن از افكار و خيالات حضور در درس مساوات و برابري است. (بقره : 199)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1394/05/10
خانم دکتر صنم میرفطروس
خانم دکتر مژگان قانعی دیلمی
آقای دکتر اسماعیل نیک کار