شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


اقامه نماز مهم است ، به ویژه نماز ظهر ، آن هم با خضوع و خشوع در برابر امر الهی ( بقره : 228) حضرت علی ( ع) : نیکوترین حیا، حیا و شرم از نفس خویش است. (غررالحکم ح 5452) سوگند به خدا، برای انجام ندادن کار نیک از جمله اصلاح در میان مردم، سوگندی بی ارزش و بی اعتبار است ولی قسم به نام خدا برای کار خوب و مباح لازم الوفا است. ( بقره : 225) شانه خالی کردن از زیربارمسئولیت رسیدگی به یتیمان،کاری ناشایست،وهراقدامی که به سود آنهابوده و اصلاح به حساب آید،کاری شایسته است.(البقرة/٢٢٠)٢٠٦ رسيدن به رحمت الهي و برخورداري از آمرزش و مهرباني خداوند، با ايمان و هجرت و جهاد ، شدني است . ( بقره : 216) مقابله با دشمنی که پیوسته برای ضربه زدن به فرهنگ ومکتب الهی جامعه سعی می کند ضروری وغفلت وتسلیم شدن دربرابردسیسه های او،فرجامی بسیار بد دردنیاوآخرت دارد.(البقرة/٢١٧)٢٠٣ توجه به دانایی نامحدودخداوندودانایی محدود وناچیز خود، انسان را به داشتن روح تسلیم دربرابردستورات خدا، همیشه وهمه جا، وا می دارد.(البقرة/٢١٦)٢٠٢ بخشش و رسيدگي به هم نوعان ، هر نوع كار وسرمايه و موضوعي را كه مفيد به حال مردم و خير باشد شامل مي شود . ( بقره : 215)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1394/05/24
دکتر آرزو پارساپور
دکتر غلام رضا قربانیان
آقای دکتر میثم شریف زاده