شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


امام رضا (ع) : ابراز دوستي و محبت با مردم، نيمي از عقل است . تحف العقول 443 . امام صادق (ع) مي فرمايند: چه بسيار كساني كه به واسطه پرده پوشي خدا بر بدي هايشان غافلگير مي شوند . تحف العقول تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است / ماه مهمانی تمام و مه‌نگارم رفته است/با گل این بوستان تازه انسی داشتم / گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد/باده خرم عید است که در ساغر شد/روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر/که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . . عید صیام آمد و ماه صیام رفت / لطف تمام آمد و فیض تمام رفت/شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد / گرد غم گناه ز جان عوام رفت! عید آمد و عید آمد با نقل و نبیدآمد / رمضان مبارک رفت این فطر سعید آمد/دنیا شده یکسر گل هرگوشه پرازبلبل / هر خاک شده بستان چون نور امیدآمد . . . بر ملک دلم روی تو خورشید شود / بر جان و دلم عشق تو امید شود/می نوش یکی جام سلامت ای دوست / خوش باشی و هرروز توچون عید شود . . . سی شب به تو التماس کردم / این لحظه جواب طالب ام من/خواهی بنواز و خواه رد کن / احسان و عتاب طالب ام من . . .
نام برندگان تاریخ: 1393/06/29
خانم دکتر مژگان حجتی
دکتر فاطمه خزاعی
خانم دکتر سوگل عطاری پور