شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


منافقان در پی فریب خدايند، در حالی که خود در چنگ اويند و به هنگام نماز بی حال و کسلند آن هم برای نشان دادن به مردم، نه برای خدا جز اندکی.(النساء/۱۴۲) در درگیری حق و باطل، منافقان، چه در پیروزی مؤمنان و چه در بهره ای برای کافران ، سهم خواهی می کنند! خداوند در قیامت بین شما قضاوت می کند، و خداوند هرگز راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان راستین، قرار نمی دهد.(النساء/۱۴۱) آیات الهی را باید گرامی داشت و با آنها که به این آیات کفر ورزیده و اهانت می کنند همنشین نشد، تا به حرف دیگری روی آورند، در غیر این صورت همنشین آنها مثل آنها خواهد بود؛ خداوند منافقان و کافران را در جهنم در یک جا جمع می کند.(النساء/۱۴۰) به جای مؤمنان با کافران دوست شدن! ، سربلندی و نتيجهٔ خوشآيندى درپی ندارد؛ سرچشمهٔ همهٔ سربلندی ها و عزت ها خداست و غیر خدا از دشمنان اسلام ، نه عزتی دارند که به کسی بدهند و نه اگر می داشتند، قابل اعتماد بودند.(النساء/۱۳۹) با مؤمنان دم از ایمان زدن و با کافران دم از کفر! پیمودن بیراههٔ نفاق است که سرانجامی دردناک را به دنبال دارد.(النساء/۱۳۸) عدم ثبات در ایمان و حرکت پی در پی بین ایمان و کفر که یا از نادانی سرچشمه می گیرد يا هوای نفس و در پایان، توقف در کفر، سبب محرومیت از آمرزش و هدایت الهی می شود.(النساء/۱۳۷) ایمان صحیح و کامل، ایمان به همهٔ ادیان الهی و ایمان به همهٔ دین اسلام(عقاید، اخلاق و احکام) و ايمان در حال رشد است! و بدترین گمراهی، کفر به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران خدا و روز بازپسین است.(النساء/۱۳۶) اهتمام به عدل و داد، امری همگانی و همیشگی است که در هر زمان و مکان و در بارهٔ هر کسی باید رعایت کرد! پیروی از هوای نفس و توجيهات خودخواهانه، بزرگترین مانع اجرای عدالت است؛ باید دانست که خداوند به زیر و بم کارهای همه آگاه است.(النساء/۱۳۵)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/07/24
خانم دکتر زهرا دارابی
خانم دکتر سپیده خضراب دوست
آقای دکتر منصور فرضی زاده