شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


جنگ در اسلام براي خدا و در راه خداست. از اين رو هيچگونه تعدي و تجاوز در آن نبايد باشد ( بقره : 190) اسلحه به دست گرفتن و جهاد، تنها در صورتی صحیح است که در راه خدا و ریشه کن کردن ظلم و فساد و انحراف باشد. بقره/190 نظام زندگی اجتماعی بشر بدون تقویم -یعنی یک وسیله دقیق عمومی برای تعیین تاریخ- امکان پذیر نیست و خداوند حکیم ماه، این تقویم جهانی را در اختیار همگان قرار داده است. بقره/189 ماه یک تقویم طبیعی است که مردم با دیدن هلال، همیشه می توانند ابتدا و وسط و آخر ماه ها را تشخیص دهند و کارهای خویش را بر طبق آن تنظیم نمایند. بقره/189 بدون حق، در اموال و ثروت يكديگر تصرف كردن و از غير راه صحيح مالي به دست آوردن، عملي بسيار ناپسند است. ( بقره:188) قرآن یعنی کتاب هدایت و هدایت یعنی دلالت بر اموری که زندگی بر اساس آن امور گوارا می شود. پاسخ مثبت به دعوت الهی و باور به او یعنی پیدا کردن راه و رسیدن به مقصد. بقره/186 ماه رمضان ماه فرو فرستادن کتابی است که مایه هدایت مردم و دارای نشانه های راه درست و معیارهای سنجش حق از باطل است. بقره/185

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1394/04/13
آقای دکتر محمدعلی ثقفی
خانم دکتر مارال قاسم زاده
آقای دکتر مرتضی فلاح پور