شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


آنچه که در برابر خداوند،ارزشمند است اعمال انسان است نه اموال واولاد؛درست است که خداوند ارحم الراحمین است ولی به موقع خود و برای تربیت بندگان،شدیدالعقاب نیز هست و هرگز نباید رحمت واسعه پروردگار باعث غرور کسی شود. (آل عمران/۱۰و۱۱) آنچه که در برابر خداوند،ارزشمند است اعمال انسان است نه اموال واولاد؛درست است که خداوند ارحم الراحمین است ولی به موقع خود و برای تربیت بندگان،شدیدالعقاب نیز هست و هرگز نباید رحمت واسعه پروردگار باعث غرور کسی شود. (آل عمران/۱۰و۱۱) راسخون در علم با عقيدهء به مبدء و معاد، افکار خود را تصحیح و تکمیل،امیال و احساسات خود را تعدیل و اعمال خود را تنظیم کرده و راه راست را می بینند ومی پیمایند. (آل عمران/۹) راسخان در علم و مردم بینا و اندیشمند،همواره مراقب روح و قلب خود هستند تا به راههای کج کشیده نشوند و در این مسیر از خداوند کمک می گیرند. (آل عمران/۸) رسوخ در علم سبب می شود که انسان هرچه بیشتر از اسرار قرآن آگاه گردد و هر کس به اندازهء دانش خود از آن چیزی بفهمد و پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام به خاطر دانش خود از همهء اسرارقرآن آگاهند و همین حقیقت سبب می شود مردم وحتی دانشمندان برای درک اسرارقرآن به دنبال ایشان بروند.(آل عمران/۷) انسان واقع بین وحقيقت جو ، برای فهم کلمات پروردگار ، راهی جز این ندارد که همه آیات را کنار هم بچیند و از آنها حقیقت را دریابد و ابهام و پیچیدگی برخی از آیات رابا توجه به آیات دیگر برطرف ساخته وبه کنه آن برسد.(آل عمران/۷) معبود واقعی،تنها خدای قادر و حکیمی است که می تواند در محیط رحم عالیترین صورتها را تصویر کند و قدرت و حکمت او سراسر جهان را فرا گرفته است. (آل عمران/۶) تدبیر,جهان,هستی به دست خداست،مسلم است چنین کاری از صاحب,قدرت وعلمی برمی آید که هیچ چیز در زمین و آسمان بر او پوشیده نمی ماند. (آل عمران/۵)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1394/08/30
خانم دکتر لعیا عموزاده
خانم دکتر نیکا نیکنام
آقای دکتر رضا شروین